Kuva: Laura Nissinen

Horisontti-työryhmä on valinnut Ateneumin taidemuseon Mun Ateneum -hankkeen (2021-2022) vuoden 2022 yleisötyöteoksi. Horisontti jakaa tunnustuspalkinnon nyt ensimmäistä kertaa. Vuoden yleisötyöteko -tunnustuspalkinto myönnetään kulttuurin ja esittävän taiteen alaan liittyvälle projektille, hankkeelle tai teolle, joka on ollut ajankohtainen vuoden 2022 aikana. Horisontti-työryhmä haluaa nostaa esiin palkinnolla huomionarvoisia kulttuuri- ja taidekentän yleisötyötekoja sekä lisätä yleisötyöhön liittyvää tietoisuutta suuren yleisön keskuudessa. 

Ateneumin Mun Ateneum -hanke on ammattitaidolla toteutettu kokonaisuus, jonka kohderyhmänä ovat olleet peruskoulun 5.-6. -luokkalaiset ympäri Suomen. Mun Ateneum -hankkeessa oppilaat ovat saaneet keinoja taiteen tulkitsemiseen ja hanke on rohkaissut osallistujia myös tekemään itse. Oppilaat ovat päässeet pohtimaan ja keskustelemaan omista näkökulmistaan, mutta myös oppineet havainnoimaan ja ymmärtämään muiden näkemyksiä.

Hankkeen saavutettavuutta on huomioitu mm. toteuttamalla hanke suomeksi, ruotsiksi ja selkokielellä. Mun Ateneum on toteutettu ikäryhmää innostaen, toteutuksessa on huomioitu koulujen opetussuunnitelmien tavoitteet sekä tuettu opettajien työtä valmiilla tuntisuunnitelmilla ja opetusmateriaaleilla.

Valitsijaraati haluaa nostaa esiin hankkeen vaikutukset Ateneumin omiin rakenteisiin ja perustoimintaan. Hankkeessa kehitetyt opetusmenetelmät ovat esimerkiksi vaikuttaneet museon yleiseen opastustoimintaan. Ansiokasta on myös yhteistyö Helsingin yliopiston tutkimushankkeen “OMA Ateneum – Osallisuus ja monialainen oppiminen koulun ja taidemuseon yhteistyössä” kanssa.

Horisontti-työryhmä haluaa lisäksi antaa kunniamaininnan Kulttuurikeskus ARX:in Osallistava Valoilmiö -festivaalille sekä Taiteen Sulattamon ja Helsingin kaupunginmuseon ”Rikki – kun mieli särkyy” -näyttelyn ”Kokemuksia hulluudesta” -yhteistyöprojektille.

Valoilmiö-festivaalissa osallisuutta ajateltiin monitasoisena prosessina, jossa osallistujat pääsivät mukaan näyttelyn tekemisen eri vaiheisiin: suunnitteluun, toteuttamaan osia teoksesta tai tekemään teoksia kokonaan itse. Festivaali tavoitti alueellisesti merkittävän määrän katsojia ja toiminnassa huomioitiin alueellisten erityispiirteiden lisäksi osallistujaryhmien tarpeita. Valoilmiö-festivaali nosti esille usein marginaaliseen asemaan jäävää valotaidetta helposti lähestyttävässä muodossa.

Helsingin kaupunginmuseon ja Taiteen sulattamon yhteistyössä toteuttama “Kokemuksia hulluudesta” -projekti palkitaan kunniamaininnalla ajankohtaisen ja tärkeän aiheen – mielenterveyden – ansiokkaasta esilletuomisesta. Kokemusasiantuntijoita osallistettiin innovatiivisesti sekä suunnittelussa että sisällöntuotannossa. “Kokemuksia hulluudesta” -projektiosuus sekä siitä syntyneet teoskokonaisuudet toivat ”Rikki – kun mieli särkyy” -näyttelyyn syventäviä näkökulmia. Projekti oli esimerkki siitä, miten museon yleisötyötä voi kehittää hyödyntäen eri toimijoiden välistä synergiaa.

Horisontti on kulttuuri- ja taidealan yleisötyötahoista muodostettu työryhmä. Työryhmään kuuluu Museopedagogisen yhdistys Pedaali ry:n, esittävän taiteen Yleisötyökillan ja Suomen sinfoniaorkesterit ry:n yleisötyöfoorumin edustajat Tuuli Uusikukka, Pirjo Virtanen, Jenny Jumppanen ja Valtteri Pokela.

Lisätietoja palkinnosta: 

Horisontti-työryhmän yhteyshenkilö
Pirjo Virtanen 
p. 050-3315433 
pirjohannele.virtanen@gmail.com

Mun Ateneum -hanke
Inka Yli-Tepsa
p. 050 467 4547 
inka.yli-tepsa@ateneum.fi 

Valoilmiö-festivaali
Minna Haveri
p. 040 8696374
minna.haveri@hameenlinna.fi

Kokemuksia hulluudesta -hanke
Eveliina Lafghani
p. 0505227632
info@taiteensulattamo.fi

Pirkko Madetoja
p. 040 3345180
pirkko.madetoja@hel.fi

Samankaltaiset artikkelit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *