Järjestäjä-kuiskaajien kilta etsii toiminnalleen lisää aktiivisia vetäjiä. TAM ry:n kiltojen toiminnan kehittämistä tuetaan toimiston resurssein sekä taloudellisesti. Kiltojen toiminnan tavoitteina ovat mm. yhteisten tapaamisten, työpajojen ja muun
koulutuksen järjestäminen, ammatillisen arvostuksen lisääminen ja tiedon levittäminen. Jos olet kiinnostunut järjestäjä-kuiskaajien killan toiminnasta ja sen kehittämisestä voit olla yhteydessä Kumahdus-blogin ylläpitoon osoitteella: killat@teme.fi.