Mitä yleisötyö, yleisöyhteistyö, yleisö- ja yhteiskuntavastuutyö on?

Yleisötyö on vakiintunut osaksi eri taidelaitosten, niin teattereiden, museoiden kuin orkestereiden sekä vapaan kentän toimijoiden toimintaa erityisesti 2000-luvulla.

Taiteen merkityksen ja maailman muuttuessa vaaditaan myös taidetaloilta uudenlaisia toimintamuotoja, osaamista ja ammattitaitoa. Yleisötyössä syntyvä ymmärrys yleisön tarpeista ja unelmista tarjoaa taidetoimijalle paljon tietoa, jolla on niiden perustehtävän kannalta mittaamaton arvo. Katsojan osallistuminen monipuolistuu taiteen todistajasta aktiivisemmaksi toimijaksi. Monipuolistuva yleisörakenne, uudet esitystaiteen muodot, monitaiteisuus ja digitaaliset sekä immersiiviset esitysmuodot tekevät yleisötyöstä yhä tärkeämmän osan taidelaitoksen toimintaa.  Yleisötyöntekijät järjestävät mm. tapahtumia, joissa avataan taidemuotoa, tuovat taiteilijat lähemmäs yleisöä, madaltavat kynnystä tulla kokemaan esityksiä ja lisäävät osaltaan taiteen saavutettavuutta. Teatterin yleisötyöntekijät, teatterikuraattorit voivat toimia myös teatteritalon ulkopuolella, jalkautua lähiöihin, kouluihin, palvelutaloihin. Kullakin organisaatiolla on yleisötyötoimintaan omat painopisteensä riippuen kunkin organisaation tavoitteista ja tarpeista. Tällä hetkellä Suomesta vielä puuttuu yleinen yleisötyöntekijän tehtävien, koulutuksen ja pätevyyden määrittely. Yleistyöntekijä voi toimia hallinnon puolella organisoimassa ja mahdollistamassa yleisötyötä tai olla esiintyvä taiteilija tai taidepedagogi.   

Teattereiden yleisötyöntekijät ovat verkostoituneet Yleisötyökillaksi, jonka juuret ovat vuonna 2008 yleisötyöntekijöiden yhteisöksi perustetussa Kuraattorikillassa. Kuraattorikilta liittyi vuonna 2015 yhdeksi TAM:n killaksi ja tällöin nimi vaihtui Yleisötyökillaksi. Yleisötyön sisaryhteisöinä toimivat Museoliiton museopedagoginen yhdistys Pedaali ry sekä Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n Yleisötyöfoorumi.

Yleisötyökilta yhdistää teatterikentän yleisötyövastaavat, niin vakituisesti toimivat kuin freelancerit. Kilta järjestää vuosittain tapaamisen ja eri teemoihin liittyviä koulutuksia sekä työpajoja. Killan sisäisenä viestintäkanavana toimii tällä hetkellä Suomen Yleisötyöntekijät Facebook-ryhmä, johon voivat liittyä myös eri kulttuurialojen yleisötyöntekijät. Facebook-ryhmässä on yli 130 jäsentä ja ryhmässä jaetaan tietoa alan tapahtumista ja koulutuksista.

Pandemia-aika aktivoi ja vahvisti yleisötyökillan toimintaa ja kilta aloitti kerran kuukaudessa pidettävät yleisötyöntekijöiden etäaamukaffet, joka tarjoaa alustan kollegiaaliselle vertaistuelle ja kohtaamisille. Monet yleisötyöntekijät toimivat organisaatioissa tai kentällä yksin, joten yleisötyökillan tärkeä tehtävä on myös tarjota väylä ajatusten jakamiselle ja yhteistyölle.

Vuonna 2021 kilta käynnisti TeMe/TAM:iin kuuluville yleisötyöntekijöille työnohjaustyöpajat etänä. Työnohjauspajoissa on käsitelty yleisötyöntekijän työn kuormittavuutta ja voimavaroja, työnkuvan sekä työtehtävien rajaamista ja muutosajan haasteita. Yleisötyökilta on aktiivinen myös Yhteiset yleisöt –seminaarien järjestämisessä. Seuraavan kerran kulttuuritoimijoiden yleisötyöntekijät tapaavat valtakunnallisessa seminaarissa maaliskuussa 2022.

Kirjoittanut

Pirjo Virtanen, teatterikuraattori, FM

Suomen Kansallisteatteri

Samankaltaiset artikkelit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *