Mikä TIO-kilta? Kenen TIO-kilta?

TIO-kilta on saanut nimensä teatteri-ilmaisun ohjaajien tutkintonimikkeen mukaan. Nimen alkuperästä huolimatta kilta on avoin kaikille teatteripedagogiikan alan toimijoille; kasvattajille, kouluttajille, opettajille ja ohjaajille. Saatat työskennellä oppilaitoksessa tai taideorganisaatiossa, soveltavan taiteen tai taiteen harrastamisen kentällä tai jossain aivan muualla tehden teatteritaidetta pedagogisella otteella. TIO-kiltaan ovat tervetulleet kaikki TAMin jäsenet, jotka tuntevat kuuluvansa joukkoon. Killan tilaisuudet ovat avoimia ammattiliittoon kuulumattomillekin.

Mitä TIO-kilta tekee?

Killassa keskustellaan ammatista, työstä ja palkoista matalalla kynnyksellä. Se on kohtaamispaikka, jossa käydään alan sisäistä keskustelua, tavataan uusia ja entuudestaan tuttuja kollegoita. Kiltatoiminta toimii parhaimmillaan kahteen suuntaan: killalta jäsenille esimerkiksi koulutuksina ja tiolaisilta ammattiyhdistysliikkeelle edunvalvonta-aiheina.

TIO-kilta on vaikuttamiskanava. Sen kautta kentän viestit välittyvät emojärjestönsä Teatterialan Ammattilaisten (TAM) hallitukseen ja sitä kautta myös kattojärjestö Temen hallitukseen. TAMin ja Temen ydintehtävät ovat työmarkkinatoiminta ja jäsenten edunvalvonta. Näiden tehtävien lisäksi TAM ja Teme tekevät taide- sekä kulttuuripoliittista vaikuttamistyötä. TAMin hallitus keskustelee kilta-asioista säännöllisesti kokouksissaan.

Tule mukaan!

TIO-killan järjestämät tapahtumat ovat viime aikoina jääneet vähäisiksi. Vuonna 2021 TIO-kilta järjesti Nukketeatterikillan kanssa yhteisen koulutustapahtuman. Samoin Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto ry FIDEAn kanssa kilta järjesti webinaarin, jossa puhujina olivat sekä Temen että OAJ:n edustajat. Vuoden 2022 tapaamista suunnitellaan parhaillaan.

Ota yhteyttä Susannaan tai Juuso-Matiakseen ja kerro, minkälaisia tilaisuuksia tai koulutuksia tarvittaisiin. Mistä tarvitset lisää tietoa? Minkälaista toimintaa sinun mielestäsi kaivataan?

Samankaltaiset artikkelit